lørdag den 3. marts 2018

Om tennisklubben


Røsnæs Tennisklub har to grusbaner. Banerne ligger bag skolen i Ulstrup, Sandåsvej 3, 4400 Kalundborg
VELKOMMEN TIL SÆSON 2018

Sidste nyt:  Åbent hus den 2. juni kl. 10-14. Kom og prøv!


Vi er en lille hyggelig klub med p.t. ca 40 medlemmer, så der er "altid" plads på banerne.
Men der også mulighed for at reservere en bane.

Prisen for et års medlemskab er 475 kr for voksne og 175 for børn (-18 år)

Kontingentet betales til Dragsholm Sparekasse konto:  0537 0000683701  - husk navn!
Hvis det driller, kontakt: Birte Damkjær, dakj@post10.tele.dk.

Gæstespil:
Nøgle og betaling i Røsnæs Brugs.

Ny - og interesseret?, kontakt:
Poul Lundberg Andreasen, poul@lundberg-consulting.dk
Birte Damkjær, mobil 29827810, dakj@post10.tele.dk

Fælles-spil:
Lørdag kl. 10-12. Alle er velkomne - også nye.

Klubben har en Facebook side:
med - seneste nyt, samt mulighed for at lægge kommentarer og forslag ind.
Koordinator:  Flemming Rasch,  rasch@raschgrafik.dk - der kan hjælpe med tilmelding til gruppen.


Program for begyndertræning og -introduktion - er under udarbejdelse

For medlemmer

Åbningsturnering den 5. maj - kontakt Birte.

Spil og grill. Onsdag den 27 juni. Tilmelding til Lis.


Koordinator:
Lis Larsen,  lislarsen53@gmail.com